Sayfa Seç

2020 Olağan Genel Kurul ilanı

2020 Olağan Genel Kurul ilanı

Fotoğrafmetre Fotoğraf, Film ve Gezi Derneği’nin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Ocak 2020 Salı günü saat 19:30’da Kadıköy- Caferağa Mah. Moda Cad. Nailbey Sokak’taki Barış Manço Kültür Merkezi 1. Kat’ta toplanacaktır.

14 Ocak 2019 tarihinde toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde 21 Ocak 2020 Salı günü aynı saat ve aynı yerde yeterli çoğunluğa bakılmaksızın toplanacaktır.

Fotoğrafmetre Fotoğraf, Film ve Gezi Derneği

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Yoklama,

2- Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü ve Olağan Genel Kurul

Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık

Divanı’na yetki verilmesi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Yönetim Kurulu’nun 2018-2019 yıllarına ait Faaliyet Raporu

ve Mali Raporların sunumu ve müzakeresi,

5- Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,

6- Yönetim Kurulu’nun ibrası,

7- Denetleme Kurulu’nun ibrası,

8- Yeni dönem için Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi,

9- Yeni dönem için TFSF delege seçimi,

10- Dilekler ve kapanış.

Yorumunuz

E-posta ile abone olun

Abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Blog İstatistikleri

  • 40.704 Ziyaretçi görüntüleme (05.Mart.2018 itibarı ile)